Lao động, việc làm 2022. Xu thế & Thách thức

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng xấu đến toàn cầu về mọi mặt, Lao động và Việc làm cũng không tránh khỏi những hệ lụy nhiều mặt. Cùng với tâm lý tránh dịch vùng đô thị, khu công nghiệp, thói quen về Quê trong dịp Tết, Rằm... đã góp phần tiêu cực thêm đến việc đáp ứng lao động cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, có cầu ắt phải có cung, một phần do sự trở lại của Người lao Động từ các vùng Quê, bằng nỗ lực tuyển dụng của các Doanh Nghiệp, bằng sự tập trung cung ứng của các Dịch Vụ... nhu cầu Lao động đã được đáp ứng, cung cầu đã được cân bằng, có thời điểm cung có thể vượt quá cầu.

Từ cuối tháng 3, đầu tháng 4, các Doanh Nghiệp bắt đầu lọc lại lực lượng lao động, tập trung nâng cao chất lượng lao động, do đã đủ về số lượng, mặt khác là đòi hỏi từ các khách hàng đặt ra cho các Doanh Nghiệp Sản Xuất.

Xu thế các Doanh Nghiệp Sản Xuất chọn loại hình Cung ứng cho Thuê Lao Động đang dần phổ biến. Tuy nhiên các Doanh Nghiệp, các Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động cũng ngày càng nhiều, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt...

Xu thế các địa phương càng gần đây càng thu hút đầu tư, ưu tiên ưu đãi, mở nhiều Cụm Công Nghiệp, Khu Công Nghiệp nên Người Lao Động có nhiều sự lựa chọn việc làm, ngay cả ở các vùng nông thôn. Đây cũng là một lý do mà các nhà cung ứng, tuyển dụng phải đến các vùng sâu, vùng xa để tiếp cận, mời gọi Người Lao Động.

Những xu thế đang diễn ra cũng chính là những thách thức cho các Doanh Nghiệp Sản Xuất, đặc biệt là cho các Nhà Cung Ứng, các Dịch Vụ. Những thách thức lớn trong giai đoạn này không chỉ là số lượng mà chính là chất lượng Lao Động. Chất lượngkhông đơn thuần ở chuyên môn, kỹ thuật mà còn ở ý thức kỷ luật, thói quen làm việc, sinh hoạt... đây chính là thách thức lớn nhất đối với việc sử dụng nguồn lao động nhập cư từ vùng sâu vùng xa.

Thách thức luôn là khó khăn, nhưng thách thức cũng chính là cơ hội cho những ai có đủ bản lĩnh, năng lực thực sự và kinh nghiệm thực tế ! Trong hàng trăm dịch vụ cung ứng lao động hiện tại trên thị trường, MD tự tin khẳng định vị thế là Nhà Cung ứng Hàng Đầu với  tiêu chí “ Sự Hài Lòng của Khách Hàng là Thước đo Chất Lượng”, với Phương  châm: “Chuyên nghiệp – Năng động - Linh hoạt đáp ứng nhu cầu riêng phù hợp cho từng Khách Hàng”.

MD

0945 79 38 39

Messenger

Zalo

Email