Website của quý khách đã hết hạn , trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo , quí khách vui lòng liên hệ HUYNH GIA TECHLOLOGY để được hướng dẫn hoặc liên hệ sdt 0981890779.
Sau 7 ngày kể từ ngày thông bao tên miền mdworks.vn sẽ rơi vào trạng thái tự do, Huynhgiatechlology hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trân trọng thông báo